Top 3 Pokemon Battle Themes


Top 3 Pokemon Battle themes

Here are the top 3 battle themes for all the Pokemon gens!
  • 1. Black / White Elite Four Theme

  • Cynthia's Theme (B/W version for higher tempo

  • BW Rival theme